[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


VEROTUS UUSIKSI?

Verojärjestelmä on eri aikoina eri syistä tehtyjen päätösten tulos. Pitääkö sen keskeiset osat ajatella uusiksi? Voidaanko verotuksella houkutella yksilöitä ja yrityksiä tekemään meitä kaikkia hyödyttäviä valintoja?

Verotus uusiksi? -kirjan toimittaneet Seppo Kari ja Jouko Ylä-Liedenpohja pohtivat erityisesti välittömän verotuksen kehittämistä. Kuinka verotus vaikuttaa halukkuuteen hankkia tuloja työssäkäynnin, säästämisen ja riskienkannon avulla?

Artikkelit herättelevät lukijaa itsenäiseen pohdiskeluun, mutta sisältävät myös konkreettisia ehdotuksia nykyjärjestelmän vääristymien korjaamiseksi:
- sijoituskohteiden valinnan ja yritysten investoin tien saaminen riippumattomiksi veroista,
- progression oikaisu tasaveron avulla,
- riskinoton ja yritysten synnyn rohkaiseminen,
- tappioiden vähennysoikeuden laajentaminen takautuvaksi.

Kirja pohjautuu kaksi vuotta toimineen Verokonklaavi-ryhmän keskusteluihin. Sen aktiivijäseniin kuului myös edesmennyt finanssioikeuden professori Kari S. Tikka. Teos on omistettu hänen elämäntyölleen verotutkijana ja veropolitiikan vaikuttajana.

Sisällysluettelo kirjoittajineen, alkusanat sekä Kari S. Tikka in memoriam: .

2007 198 s. Hinta 35 euroa (Tuotekoodi 449) ISBN 978-951-628-451-7.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.